AC Drives

6SL3210-5FB10-4UF1

SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 1/3 A


6SL3210-5FE10-4UF0

SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 3


6SL3210-5FB10-4UA1

SINAMICS V90 INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%


6SL3210-5FE10-4UA0

SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V -15%/+1