AC Drives

6SL3210-5BB12-5UV1

SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+ 10% 47-63H


6SL3210-5BB12-5UV0

SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+ 10% 47-63H


6SL3210-5BB12-5AV0

SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+ 10% 47-63H


6SL3210-5BB12-5BV1

SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+ 10% 47-63H